Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2015

kaqla

205/2015

Jedni i drudzy - Adam Asnyk

Są jedni, którzy wiecznie za czymś gonią,
Za jakąś marą szczęścia nadpowietrzną,
W próżnej gonitwie siły swoje trwonią,
Lecz żyją walką serdeczną.

I całą kolej złudzeń i zawodów 
Przechodzą razem z rozkoszą i trwogą, 
I wszystkie kwiaty zrywają z ogrodów, 
I depczą pod swoją nogą.

Są inni, którzy płyną bez oporu 
Na fali życia unoszeni w ciemność, 
Niby spokojni i zimni z pozoru, 
Bo widzą walki daremność.

Zrzekli się cierpień i szczęścia się zrzekli, 
Zgadując zdradę w każdym losu darze, 
Przed swoim sercem jednak nie uciekli, 
I własne serce ich karze!

Gdy się spotkają gdzie w ostatniej chwili 
Jedni i drudzy przy otwartym grobie, 
Żałują, czemu inaczej nie żyli, 
Wzajemnie zazdroszczą sobie.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja

January 26 2015

kaqla
Ranki zimowe zrobione są ze stali, mają metaliczny smak i ostre krawędzie. (...) O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromrol rol vialugola lugola

January 10 2015

kaqla
5473 a667
Reposted fromblackdrama blackdrama viapoezja poezja
kaqla

January 09 2015

kaqla
2387 cce4 500
Reposted frompyysia pyysia viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow

January 06 2015

kaqla
nie, to nie wystarczy.

January 05 2015

kaqla
6007 6e4c

January 04 2015

kaqla
17/2015

Złudzenia i rzeczywistość - Kazmiera Iłłakiewiczówna

Obiecywało serce, że pęknie. 
Nie pękło. 
Groziło życie, że zwiędnie 
- nie zwiędło. 

Gdzież to się wszystko podziało 
i czy było prawdziwe? 
W poezji skamieniało, 
jest żywe.
https://www.facebook.com/2015w365
— #lirycznie #2015w365 #czasnapoezje
Reposted fromavooid avooid
kaqla
Reposted fromoll oll viadumborhappy dumborhappy

December 19 2014

kaqla
5722 9e77 500
Reposted fromhormeza hormeza viaciarka ciarka

December 11 2014

kaqla
3456 bf97
Reposted frompomimo pomimo vialexxie lexxie

December 07 2014

kaqla
Jak można Poświatowską położyć koło serii Grey'a?!
kaqla
7851 943d 500
Julian Tuwim "Inne"
Reposted fromdeviate deviate viamaardhund maardhund

December 04 2014

kaqla

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"

November 26 2014

kaqla
5544 9ac1 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viabeckycue beckycue

November 21 2014

kaqla
- Jesteś zbyt młody, aby mieć tak cyniczne myśli.
- Nie, effendi- odrzekł Wład łagodnie.- Jestem zbyt młody tylko na to, aby móc im jakoś zaradzić.
— C.C. Humphreys, Wład Palownik. Prawdziwa historia Drakuli
Reposted fromMerlinka Merlinka viakawainka kawainka

November 20 2014

kaqla
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter vialexxie lexxie

November 19 2014

kaqla
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze: trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialexxie lexxie

November 17 2014

kaqla
9081 6da1 500
Reposted fromnightmarish nightmarish viapouler pouler

November 14 2014

kaqla
7941 c245 500
Warszawa Wschodnia, 7.11.2014
Reposted fromredshadow redshadow viaskrzacik skrzacik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl